Instrukcja portalu Obsługa faktur

Regulamin promocji "Pakiet 3 bezpłatnych weryfikacji kontrahenta"

Regulamin promocji "2 mies. za darmo"

Pobierz aplikację mobilną

Polityka prywatności

Częste pytania i odpowiedzi

Regulamin serwisu Zweryfikuj Kontrahenta

Regulamin portalu Obsługa faktur

CashDirector 
Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

pomoc@obslugafaktur.pl

022 300 52 52

Zaloguj się

Wypróbuj za darmo

Pobierz/zobacz PDF

15

50

15

50

17

10

9

9

50

100

17

10

9

9

50

100

Opłaty administracyjne

Opłata za pełnomocnictwo dla księgowej – opłata skarbowa

Wysłanie do Użytkownika faktury pocztą (zamiast eFaktury)

Opłata za opóźnioną płatność (za każde 14 dni)

Monit o zapłatę faktury (10 dni po terminie i potem co 10 dni)

Wysyłka wezwania do zapłaty 30 dni po terminie

Odblokowanie wstrzymanych Usług

Usługa zamówienia kuriera w celu odebrania dokumentów księgowych (także w przypadku nieodebrania dokumentów pomimo wcześniejszego potwierdzenia przez Użytkownika umówionego terminu)

Przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego przy zdawaniu dokumentacji księgowej

Opłata  w zł

Opłata  w zł

Pakiet Obsługa Księgowa VIP

Pakiet Obsługa Księgowa

 450 zł

120**

30

w cenie

w cenie

150

 

100

 

5

35

20

35

10

10

30

30

100

100

100

30

30

100

100

150

50

30

50

50

110

250

5

50

od 100

wycena
indywidualna

50

od 100

wycena
indywidualna

110

250

5

30

100

100

100

30

30

100

100

150

50

30

50

50

5

35

20

35

10

10

30

30

100

150

50

 

50

 

35*

 180 zł

Podstawowa opłata miesięczna, w tym wykonanie usług wyspecyfikowanych
w Załączniku 1 pkt 1

Ilość dokumentów księgowanych w ramach opłaty za Pakiet
*35 dokumentów dostępnych w Pakiecie Obsługa Księgowa obejmuje 20 dowolnych faktur 
w walucie PLN oraz 15 faktur sprzedażowych wystawionych w Systemie, w walucie PLN, ze stawką VAT 23%, bez odwrotnego obciążenia  i bez obowiązkowej płatności SPLIT

**120 dokumentów dostępnych w Pakiecie Obsługa Księgowa VIP obejmuje 50 dowolnych faktur oraz 70 faktur sprzedażowych wystawionych w Systemie, w walucie PLN, ze stawką VAT 23%, bez odwrotnego obciążenia i bez obowiązkowej płatności SPLIT

 

Usługi dodatkowe

 

Sporządzanie deklaracji VAT UE, VAT 9M, VAT 8  (za deklarację)

Przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowych

Obsługa kontroli podatkowych (1 godzina)

Obsługa metody kasowej (ramach limitu dokumentów w pakiecie)

Dopłata za dostarczenie dokumentów w formie papierowej zamiast elektronicznej – obejmuje uporządkowanie dokumentów przez księgową, opisanie, wpięcie do segregatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przechowywanie dokumentacji przez księgową w trakcie roku obrachunkowego

Przekroczenie limitu dokumentów księgowych (za 1 dok.)

Obsługa płacowa – etat (pracownik)

Obsługa płacowa – UCP (umowa)

Obsługa kadrowa (pracownik)

Przygotowanie umowy zlecenia / umowy o dzieło z rachunkiem (umowa)

Księgowanie faktur walutowych – dopłata (za 1 dok)

Podatkowe rozliczenie wspólnika w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich, od drugiego wspólnika

Rozliczenie składki ZUS właściciela lub osoby współpracującej

Korekta deklaracji podatkowych

Sporządzanie pozostałych deklaracji skarbowych

Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w CEIDG i Urzędzie Skarbowym

Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w ZUS (1 dokument)

Sprawozdawczość do GUS (za 1 stronę formularza GUS)

Rozliczanie przychodów z innych źródeł

Zestawienie dokumentacji do kredytu

Zestawienia na zamówienie Użytkownika

Przygotowanie ZPA, ZFA

Korekta naliczenia listy płac i inne korekty wynikające z winy Użytkownika (za każdą osobę)

Przygotowanie dokumentu DRA ( do 10 pracowników)

Przygotowanie kalkulacji PIT-4 ( do 10 pracowników)

Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT-8AR, PIT-11) - sporządzenie dokumentów, drukowanie, wysłanie do Klienta

Opinie doradcy podatkowego (za 1 godzinę)

Paczka 10 wiadomości SMS (monity niezapłaconych faktur)

Wgranie skanów dokumentów do systemu dla Użytkowników korzystających z opcji noPaper (jeśli dostarczą skany w sposób niezgodny z instrukcją tj. np. wyślą na adres email księgowej prowadzącej zamiast na adres email zdefiniowany w Serwisie )

Sporządzenie zeznania rocznego

Pozostałe prace księgowe

Tabela opłat dla Pakietów Obsługa Księgowa i Obsługa Księgowa VIP

Tabela obowiązuje od dnia: 06.10.2020 r.  O ile nie wyspecyfikowano inaczej, podane w tabeli opłaty są opłatami miesięcznymi. 
Wszystkie podane ceny są cenami netto i zostanie do nich doliczony VAT w wysokości 23%.

Obsługa faktur

Cennik

 10 zł

 0 zł

0 zł

30 zł

30 zł

30 zł

30 zł

0 zł

5 zł

5 zł

15 zł

10 zł

1.  Dostęp do modułu Fakturowanie

2.  Dostęp do modułu Wgrane faktury*

3.  Dostęp do modułu Kontroler płatności

4.  Dostęp do modułu Moje koszty

5.  Dostęp do modułu Asystent finansowy

6.  Dostęp do modułu KPiR i deklaracje

7.  Osobny dostęp dla księgowej do dokumentów zamieszczonych w module Wgrane faktury

8. Paczka 10 wiadomości SMS (monity niezapłaconych faktur)

9. Dodatkowy 1GB przestrzeni na pliki i zdjęcia

10. Pakiet automatyczny OCR dla faktur zakupowych (10 stron)

11. Opłata za monit wysłany e-mailem (co 14 dni)

 

Opłaty administracyjne

 

1.  Wysłanie do użytkownika faktury pocztą (zamiast eFaktury)

Tabela Opłat dla Użytkowników funkcjonalności Obsługa faktur - załącznik 1

Tabela obowiązuje od dnia: 06.10.2020 r.  O ile nie wyspecyfikowano inaczej, podane w tabeli opłaty są opłatami miesięcznymi. 
Wszystkie podane ceny są cenami netto i zostanie do nich doliczony VAT w wysokości 23%.
* bezpłatna funkcjonalność modułu Wgrane faktury obejmuje 1GB przestrzeni na pliki i zdjęcia.